پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/ترکمن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/ترکمن 173422 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/ترکمن باید ابتدا 0173422 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/ترکمن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173422123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/ترکمن از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پیش شماره بندر ترکمن) (پیش شماره بندرترکمن)