پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رودی در فارس

1 پاسخ 1

دالکی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رودی در فارس) (رودی درفارس) ()