پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حرف عصا

1 پاسخ 1

لام


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حرف عصا) (حرف عصا در جدول) (حرف عصایی) (حرف عصایی در جدول) () (حرف عصا ) (حرف عصايي)