پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آب پران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آب پران 1745875 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آب پران باید ابتدا 01745875 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آب پران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01745875123456 را وارد نمایید. شهرستان آب پران از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده