پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت سوریه چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور سوریه (Syria) طبق آمار 19929000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت سوریه) (جمعيت سوريه) (جمعیت کشور سوریه) (جمعیت سوریه چند نفر است) (تعداد جمعیت سوریه) (جمعیت سوریه ) (جمعیت کشورسوریه) (سوریه جمعیت) (جمعیت سوریه چقدر است) (آمار جمعیت سوریه) (جمعيت كشور سوريه) (جمعيت سوريه چقدر است) (جميعت سوريه) (تعداد جمعیت کشور سوریه) (كشور سوريه) (تعداد جمعيت سوريه) () (جمعيت سوريه ) ( جمعیت سوریه) (جعمیت سوریه) (جمعیتسوریه) (مساحت سوریه) (جمعیت سوریه) (جمعت سوريه) (جمعیت و مساحت سوریه) (جمعیت کشور سوریه چند نفر است) (جمعیت کشور سوریه چقدر است) (سوريه چقدر جمعيت دارد) (جمعیت سوریه چقدراست) (تعداد جمیعت سوریه) (تعدادجمعيت سوريه) (شاخص جمعیت سوریه ) (جمیت سوریه) (جمعيت كشورسوريه) (جمعیت فعلی سوریه) (وسعت سوریه) (مساحت کشور سوریه) (مساحت سوریه ) (مساحت سوريه)