پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تریاک

1 پاسخ 1

ماده افیونی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تریاک پرسشکده) (پرسشکده تریاک) (تریاک در پرسشکده) (تریاک) (تریاک پرسشکده ) ()