پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مهره وزیر در شطرنج

1 پاسخ 1

مانتری  ، فرزین


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وزیر شطرنج)