پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منشی قدیم

1 پاسخ 1

میرزا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منشی قدیم) (منشی قدیم در جدول) (نام منشی قدیم) (منشی قدیمی) (منشی در جدول) (منشی قدیم درحل جدول) (منشی قدیم ) (منشي قديم) (نام قدیمی منشی) () (منشی) (نام منشي قديم) ( منشی قدیم.ب) (نام دیگر منشی قدیم) (منشی پرسشکده)