پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فلاتی در آسیا

1 پاسخ 1

پامیر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فلاتی در اسیا) (فلاتی در آسیا) (فلاتی دراسیا) (فلاتي در اسيا) (فلاتی درآسیا) (نام فلاتی در اسیا) () (فلاتی مرتفع در آسیا) (نام فلاتی در آسیا) (فلاتي در آسيا)