پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شهر تمر در هندوستان

1 پاسخ 1

گجرات


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهر تمر) (شهر تمر در هندوستان) (شهر تمر در هند 5حرفه؟) (نام شهرتمردرهندوستان) (شهر تمر هندی) ()