پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


علم ستاره شناسی

1 پاسخ 1

علم هیات یا هییت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(علم ستاره شناسی) (ستاره شناسی) (ستاره شناس) (ستاره شناسی پرسشکده)