پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از توابع گنبد کاووس

1 پاسخ 1

رامیان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از توابع گنبد کاووس) (توابع گنبد کاووس) (از توابع گنبد كاووس) (از توابع گنبد کاوس) (توابع گنبدکاووس) (توابع گنبد) (ازتوابع گنبد کاووس) (از توابع گنبد کاووس) ()