پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صدای پاره شدن پارچه

1 پاسخ 1

جر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صدای پاره شدن پارچه) (پاره کردن)