پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بیان سخنان بیهوده

1 پاسخ 1

یاوه سرایی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سخن بیهوده) (سخن یاوه) (سخن بیهوده پرسشکده) (سخن بیهوده در پرسشکده) (سخنان بیهوده در جدول) (سخن یاوه و بیهوده)