پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد سنجش توان موتور

1 پاسخ 1

اسب بخار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد سنجش توان موتور) (واحد توان)