پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مجلس روسیه

1 پاسخ 1

دوما


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مجلس روسیه) (مجلس روسیه پرسشکده) (مجلس روسیه در پرسشکده) () (مجلس روسیه در جدول) (ترساندن)