پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کشوری جزیره ای در اقیانوسیه

1 پاسخ 1

وانواتو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشوری جزیره ای در اقیانوسیه) (کشور جزیره ای در اقیانوسیه) (کشوری جزیرهای در اقیانوسیه) (جزیره ای در اقیانوسیه) (کشوری جزیره ای دراقیانوسیه) (کشوری دراقیانوسیه) (كشوري جزيره اي در اقيانوسيه) (کشوری در اقیانوسیه) (کشورجزیره ای دراقیانوسیه) (کشوری جزیره ای در اقیانوسیه ) ()