پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میموندره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میموندره 242534 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میموندره باید ابتدا 0242534 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میموندره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242534123456 را وارد نمایید. شهرستان میموندره از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میموندره)