پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قند مرکب غلات

1 پاسخ 1

نشاسته


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قند مرکب غلات) (قندمرکب غلات) (قند مركب غلات) () (قند غلات) (قند مرکب) (قند مرکب در غلات)