پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صحرای اتمی آمریکا

1 پاسخ 1

نوادا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صحرای اتمی امریکا) (صحرای امریکا) (صحرای آمریکا) (نام صحرای اتمی آمریکا) (صحرای اتمی آمریکا) (صحرایی در امریکا) (نام صحرای اتمی امریکا) (نام صحرای امریکا) (نام صحرای آمریکا) (صحرایی در آمریکا) (صحراي اتمي آمريكا) (صحرای اتمی آمریکا ) (صحراي آمريكا) (صحراي امريکا) (صحرای آمریکا ) (صحرای اتمی) (صحرایی درآمریکا) (صحرایی درامریکا) (صحراي امريكا)