پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترازوی بزرگ

1 پاسخ 1

باسکول


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترازوی بزرگ) (نام ترازوی بزرگ) (ترازوى بزرگ) (ترازوی بزرگ پرسشکده) (ترازوي بزرگ) (ترازوی بزرگ ) () (ترازو بزرگ) (اسم ترازوی بزرگ) (ترازوی بزرگ در جدول) (ترازوی بزرگ) (رود بزرگ) (نت بیمار)