پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرش به جلو

1 پاسخ 1

جهش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرش به جلو) (جهش پرسشکده)