پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جاندار دارای اسکلت استخوانی

1 پاسخ 1

مهره دار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده