پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گل تپه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گل تپه 242475 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گل تپه باید ابتدا 0242475 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گل تپه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242475123456 را وارد نمایید. شهرستان گل تپه از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده