پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عدسی مقعر

1 پاسخ 1

کاو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عدسی مقعر) (مقعر) (مقعر - پرسشکده) (مقعر پرسشکده)