پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


غبار کهکشانی

1 پاسخ 1

سحابی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غبار کهکشانی) (غبار کهکشانی - پرسشکده) (غبارکهکشانی) (نام غبار کهکشانی) (غبار كهكشاني) (غبار کهکشان) ()