پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تنگه میان دریای سرخ و اقیانوس هند

1 پاسخ 1

باب المندب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()