پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آب دهان

1 پاسخ 1

بزاق . بصاق . خیو. تفو. خدو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آب دهان) (آب دهان پرسشکده) (اب دهان پرسشکده) (اب دهان) (آب دهان در پرسشکده) (آب دهان+پرسشکده) (کم پشت)