پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از توابع ساری

1 پاسخ 1

کیاسر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از توابع ساری) (ازتوابع ساری) (از توابع ساري) (از توابع ساری ) ()