پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شهر مرزی ایران و پاکستان

1 پاسخ 1

میرجاوه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهر مرزی ایران و پاکستان) (شهر مرزی پاکستان) ()