پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از مکان های زیارتی نزدیک کرمان

1 پاسخ 1

شهر ماهان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مکانهای زیارتی نزدیک کرمان) (مکان های زیارتی کرمان) (مکان زیارتی نزدیک کرمان) ()