پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چورزق طارم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چورزق طارم 242286 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چورزق طارم باید ابتدا 0242286 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چورزق طارم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242286123456 را وارد نمایید. شهرستان چورزق طارم از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چورزق طارم)