پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تخیلی نویس آمریکایی خالق راز رصد خانه

1 پاسخ 1

رابرت بلاک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده