پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بناب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بناب 241246 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بناب باید ابتدا 0241246 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بناب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241246123456 را وارد نمایید. شهرستان بناب از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بناب) (پیش شماره شهرستان بناب) () (کد بناب) (پیش شماره بناب )