پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بلکه شیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بلکه شیر 242442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بلکه شیر باید ابتدا 0242442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بلکه شیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242442123456 را وارد نمایید. شهرستان بلکه شیر از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده