پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گودی ته دره

1 پاسخ 1

گدار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گودی ته دره) (گودی ته دره در جدول) (نام گودی ته دره) (گودی ته دره ) (گودی) () (گودی پرسشکده) (گودی دره) (گودی ته دره درجدول) (گودی ته دره پرسشکده)