پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کشتی کوچک

2 پاسخ 2

زورق
سنبوق


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشتی کوچک) (کشتی کوچک در جدول) (کشتی کوچک پرسشکده) (کشتی کوچک ) (کشتي کوچک) (كشتي كوچك) () (کشتی کوچک) (کشتی کوچک سنبو) (کشتی کوچک؟) (کشتی کوچک جدول) (کشتی کوچک-پرسشکده) (ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ) (کشتى کوچک) (کشتی کوچک در پرسشکده)