پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان انگوران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان انگوران 242353 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان انگوران باید ابتدا 0242353 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در انگوران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242353123456 را وارد نمایید. شهرستان انگوران از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده