پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دریاچه ای در مرز آمریکا و کانادا

1 پاسخ 1

سوپریور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دریاچه ای در مرز آمریکا و کانادا) () (دریاچه ای در مرز کانادا و امریکا) (دریاچه ای در امریکا) (دریاچه ای در مرز کانادا) (دریاچه ای در آمریکا) (اسب سرخ و سفید)