پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مواد رنگی موجود در یاخته گیاه یا جانور

1 پاسخ 1

رنگ دانه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده