پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تونل آبی زرد کوه

1 پاسخ 1

کوه رنگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تونل آبی زردکوه) (تونل ابی زردکوه) ()