پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کشوری کوچک میان ایتالیا و فرانسه

1 پاسخ 1

موناکو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشوری کوچک میان ایتالیا و فرانسه)