پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رودی بزرگ در سیبری

1 پاسخ 1

کولیما


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رودی در سیبری) (رودی درسیبری) (رودی بزرگ در سیبری) (رودي در سيبري)