پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کفش چهارپایان

1 پاسخ 1

نعل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کفش چهارپایان) (کفش چهار پایان) (کفش چارپایان) (چارپایان)