پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پسوند آلودگی

1 پاسخ 1

ناک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پسوند آلودگی) (پسوند الودگی) (پسوندآلودگی) (پسوندآلودگی-پرسشکده) (پسوند آلودگى) (پسوندالودگی) (پسوند الودگى) (پسوند آلودگي) (�������ϐ�) (پسوند الودگی پرسشکده) (بسوند الودكي) (پسوند آلودگی پرسشکده) () (پسوند آلودگی ) (پسوند الودگی )