پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دریاسالار

1 پاسخ 1

آدمیرال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دریاسالار) (دریا سالار در پرسشکده) (دریا سالار) (دریاسالار پرسشکده)