پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قلب تپیده دشت نشسته در نگاه افق !

1 پاسخ 1

کوه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده