پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تباهی ها

1 پاسخ 1

مفاسد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تباهی ها) (تباهی ها در جدول) (تباهی ها ) (تباهی)