پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لقبی در هندوستان

1 پاسخ 1

راجه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لقبی در هندوستان) (لقبی در هند) (لقبی درهندوستان) (لقبي در هندوستان) () (لقبی درهند)