پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از بند رسته

1 پاسخ 1

رها


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از بند رسته) (ازبند رسته) (از بند رسته در جدول) (رسته در پرسشکده) () (رسته پرسشکده)